Shop

Welkom in onze onlineshop voor particulieren.
Door het grote succes zitten we door onze voorraad heen.
We blijven leveren aan winkels zolang de stock het toelaat.
Bestellingen kunnen gedaan worden in pre-order en worden geleverd vanaf begin juni.

Van zodra we voldoende verkooppunten hebben in een bepaald land/regio stoppen we met de online verkoop.

Welcome to our online consumer shop.
Due to the big succes we are out of stock.
We continue to deliver to shops as long as our stock allows it.
Order can be done as pre-order, they will be delivered in June.

Once there are enough point of sale in a country/region we will stop selling online in that area.

Alle 6 resultaten